Παρουσίαση του διεθνούς προγράμματος GlobalChild και του Παγκόσμιου Διαλόγου για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Αθήνα, 5.6.2018)

20180615 144743

Η συνάντηση έγινε στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, έναν από τους φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συνεργαστούν για τη διοργάνωση εργαστηρίων διαβούλευσης με παιδιά, σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η Πρωτοβουλία για το Άρθρο 12 (ΠΡΩΤΑ.12) που συμμετέχει στο GlobalChild και στον Παγκόσμιο Διάλογο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έχει προτείνει συνεργασία στις μη κυβερνητικές οργανώσεις ΑΡΣΙΣ, Παιδικά Χωριά SOS, ACTIONAID Hellas και ΣΧΕΔΙΑ Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Έκφρασης. Επίσης πρόκειται να ζητηθεί η συνεργασία των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Στην παρουσίαση του GlobalChild, που έγινε από τη συντονίστρια του προγράμματος καθηγήτρια του πανεπιστημίου Victoria Καναδα κα Ziba Vaghri και στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν 20 άτομα, στα οποία περιλαμβάνονταν μέλη της ΠΡΩΤΑ.12, προσκεκλημένοι/ες εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι των φορέων συνεργασίας.

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme Υλοποίηση-Διαχείριση: Μάνος Τσιόπτσιας - emmanuil_tsioptsias@yahoo.gr